ISTRUTTORI

LIVELLI


Teaching
• I.T.E.
• Open Water Instructor Director
• Instructor ( 02 / 04 / 06 ), età minima 21 anni
• Technical Diver Instructor
• Nitrox Instructor
• Class & Pool Instructor
• Skin Diver Instructor
• Resort Diver Instructor
• Assistant Instructor
• Divesupervisor